I Dyrøy og Sørreisa kommune kan du bestille time for koronatesting digitalt. Vi oppfordrer alle til å bruke den digitale timebestillingen for koronatest, enten det er til deg selv, dine barn eller andre.

  • Du trenger BankID eller BankID på mobil for å kunne gjøre digital bestilling av koronatest. Dersom du ikke har BankID kan du ringe Dyrøy og Sørreisa legekontor, 77875100 eller 77189250, eller få andre til å bestille test for deg.
  • Digital timebestilling gjøres her:  Digital bestilling av Covid - test
  • Når du bestiller time digitalt, trenger du ikke ringe vår testtelefon

Dersom du tror du kan være smittet bør du altså testes, og det er viktig at du tar kontakt for testing enten digitalt eller via telefon.

Hvem testes? 

Helsemyndighetene anbefaler testing for:

  • Alle med nyoppstått lufveisinfeksjon eller andre symptomer på Covid- 19
  • Alle som kan ha blitt smittet med Covid- 19, enten som nærkontakt eller etter reise i land med høy forekomst de siste 10 dagene
  • Pasienter med luftveissymptomer som trenger legetilsyn skal fortsatt kontakte fastlege eller legevakt på vanlig måte. De som er hos lege på time vil bli testet der.   
  • Øvrige personer, som ønsker test men som ikke har symptomer og ikke mistenker at de er smittet, kan også testes hvis det er kapasitet til det. Testen vil da vanligvis ikke dekkes av det offentlige. Dette kan for eksempel gjelde helseattester.

Se for øvrig lenke under for mer inngående informasjon:

https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/testing-og-oppfolging-av-smittede/testkriterier/

 

Kontoret har satt av tid til dette alle dager ( mandag- fredag)  fra kl 12.30. Testing foregår fra den gamle Frivillighetssentralen, Adresse: Sykehjemsveien 17, Sørreisa

Det må gjøres avtale med legetjenesten i forkant, enten ved å registrere seg for testing digitalt eller via avtale med legekontoret. For å bli testet samme dag må det gjøres henvendelse til legekontoret før kl 11.30.