Folkehelseinstituttet anbefaler at alle personer med symptomer på Covid-19 eller nyoppstått luftveisinfeksjon skal testes raskest mulig.

Endrede testkriterier Korona

Helsemyndighetene har bestemt at det skal bli lettere å få koronatest.

Fra onsdag 12. august ble det derfor åpnet for at alle som mistenker at de er smittet skal få testet seg, uten at de trenger vurdering av lege først. 

For å bli testet må du likevel kontakte ditt fastlegekontor, for å avtale testing. 

Dersom du tror du kan være smittet bør du altså testes, og det er viktig at du tar kontakt med ditt fastlegekontoret. 

Hvem testes? 

Hvis du oppfyller helsemyndighetenes kriterier under, bør du teste deg: 

  • Alle med akutt luftveisinfeksjon eller andre symptomer på covid-19.
  • Alle som kan ha blitt smittet med covid-19, enten som nærkontakt eller etter reise i land eller regioner med høy forekomst de siste 10 dagene.   
  • Andre grupper kan testes etter vurdering av lege. 
  • Øvrige personer, som ønsker test men som ikke har symptomer og ikke mistenker at de er smittet, kan også testes hvis det er kapasitet til det. Testen vil da vanligvis ikke dekkes av det offentlige. Dette kan for eksempel gjelde helseattester.

Se for øvrig lenke under for mer inngående informasjon:

https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/testing-og-oppfolging-av-smittede/testkriterier/

 

Kontoret har satt av tid til dette alle dager ( mandag- fredag)  fra kl 12.30. Testing foregår fra Frivillighetssentralen, Adresse: Sykehjemsveien 17, Sørreisa

Det må gjøres avtale med legetjenesten i forkant. 

Legetjenesten følger FHI's testkriterier