Folkehelseinstituttet anbefaler at alle personer med symptomer på Covid-19 eller nyoppstått luftveisinfeksjon skal testes raskest mulig.

Kontoret har satt av tid til dette alle dager ( mandag- fredag)  fra kl 13. Testing foregår fra Frivillighetssentralen, Adresse: Sykehjemsveien 17, Sørreisa

Det må gjøres avtale med legetjenesten i forkant. 

Legetjenesten følger FHI's testkriterier