På bakgrunn av endringer i interkommunalt samarbeid har tilbud om diabetessykepleier måtte utgå i perioden 1. mai og i første omgang ut 2020.

Pasienter som tidligere har blitt fulgt opp av diabetessykepleier, og pasienter som er henvist til diabetessykepleier, vil derfor ikke kunne få dette tilbudet lengre. Videre oppfølging vil ivaretas av fastlege.