I henhold til gjeldende smittevernråd avbestiller legetjenesten alle forhåndsbestilte legetimer fremover.

Du som får avbestilt din legetime bes likevel kontakte oss dersom du har behov for legetime. Enten kan du bestille en telefon- eller videotime, eller så kan du opprette en e-konsultasjon med fastlegen din via Helsenorge eller her via vår hjemmeside. Disse legetime koster det samme som en vanlig legetime. Du får tilsendt SMS med betalingsinfo etter slik legetime.  

Bestilling av e-konsultasjon via Helsenorge er dessverre bare mulig for de pasientene som har sin fastlege på plass. Det er ikke mulig å bestille e-konsultasjon via Helsenorge når fastlegen har vikar for seg. Da må e-konsultasjon bestilles direkte her fra hjemmesiden.