Legetjenesten og legevakta opplever stor pågang fra befolkningen med spørsmål rundt koronaviruset.

For å redusere smittefare for våre pasienter, og for å ivareta kapasitet, ber vi alle brukere av fastlegetjenesten og legevakta om å kritisk vurdere eget behov for legetime.

  • Timer som kan vente, bør avbestilles.
  • Hvis det likevel er behov, ønsker vi at mest mulig håndteres på telefon-, video- og e-konsultasjon (se info annet sted på denne siden)

 

Husk at alle med symptomer på luftveisinfeksjon skal ta kontakt på telefon først for en vurdering av hva som er mest hensiktsmessig håndtering videre.

 

Hvis du mener du trenger legetime med fysisk oppmøte eller du av fastlege/sykehuslege/jordmor/legevaktslege har fått beskjed om å ta noen prøver, må du først ringe oss for en vurdering av hva som er mest hensiktsmessig håndtering videre.

 

Hvis du ønsker konsultere din fastlege for noe som ikke kan vente til vi gjenopptar normal drift og konsultasjonen ikke krever fysisk oppmøte, kan du bestille telefon- eller videokonsultasjon, eller kontakte din fastlege via e-konsultasjon på helsenorge. Disse tjenestene koster det samme som en vanlig legetime, men er gratis dersom du har frikort eller konsultasjonen omhandler koronaviruset (allmennfarlig smittsom sykdom). 

 

Vi minner også om helsedirektoratets informasjonstelefon: 81 55 50 15 (døgnåpen)

 

For oppdatert informasjon kan du også besøke disse nettsidene (trykk for å komme videre til ønsket nettside):