Kommunen har tilsatt lege i denne stilllinge, med opprinnelig planlagt oppstart 1. april.  Dette ble bekjentgjort gjennom Helfo, til pasienter på denne legens liste, 1.mars 2020.

På grunn av uforutsette hendelser kunne dessverre ikke legen tiltre stilllingen som avtalt.

Dette ble ikke tjenesten gjort kjent med før etter at beskjed fra Helfo var gått ut til pasientene på legens liste.

På grunn av dette ble det derfor sendt ut nytt brev fra Helfo dagen etter, med informasjon om at stilllingen var vakant.

Vi beklager det inntrufne - og den uheldige situasjonen dette har medført.

Tjenesten har inne vikar, Ingrid Hell Mott, som ivaretar listen inntil videre.