Informasjon fra Dyrøy og Sørreisa legekontor

Fra 19/10-15 trådte følgende endringer i kraft:

  • Kontoret i Dyrøy vil være stengt tirsdager og torsdager. Pasienter som vanligvis benytter seg av kontoret i Dyrøy vil bli tatt imot ved kontoret i Sørreisa disse dagene.
  • Åpningstider telefon: 08.30-11.30 og 12.30-14.00. Torsdag fra kl 10.00.Gjelder for begge kontor, med unntak av kontoret i Dyrøy på tirsdag og torsdag.
  • Åpningstider laboratoriet og skadestue: 08.30-11.30 og 12.30-14.30. Torsdag fra kl 10.00.Gjelder for begge kontor, med unntak av kontoret i Dyrøy på tirsdag og torsdag.
  • Åpningstider resepsjon: 08.30 -11.30 og 12.30-15.00. Torsdag fra kl 10.00. Gjelder for begge kontor, med unntak av kontoret i Dyrøy på tirsdag og torsdag.
  • Skadestua vil få egen timebok, og det bør bestilles time for fjerning av sting, sårskifte, fjerning av gips, injeksjoner, spirometri m.m.
  • SMS skal ikke benyttes ved behov for time samme dag / øyeblikkelig hjelp timer. Da må telefon benyttes.
  • SMS kan benyttes som tidligere for vanlig timebestilling og for reseptbestillinger, og vil bli besvart i løpet av 3 virkedager. 
  • Det er installert kølapp-system på venterommet ved kontoret i Sørreisa.