Kontoret i Dyrøy er bemannet 3 dager i uka. Leger som jobber der:

  • Mandag: Aleksandra Narkowicz og Ingrid Hell Mott (vikar for Line Berteussen)
  • Onsdag: Aleksandra Narkowicz og David Hygen
  • Fredag:  Mari Jakobsen og turnuslege/LIS 1