Bestill time med SMS

Send til 2097:

DYRØY fødselsdato, ditt navn, grad av hast

(Unngå sensitiv informasjon)

Se eksempel

DYRØY 030562 Kari Normann Trenger time for konsultasjon

Normalt to meldinger - bekreftelse og timeavtale.

NB: Tjenesten kan ikke benyttes om man har reservert seg mot kortnummer
Viktig informasjon om Koronaviruset

Prislister

Priser hos fastlegen 

Forskrift om stønad til dekning av utgifter til undersøkelse og behandling (Normaltariffen) fastsetter honorar som fastlege og avtalespesialist kan ta for undersøkelse og behandling, og den justeres første juli hvert år. 

 

Attester og legeerklæringer

Normaltariffen gjelder (med noe unntak) bare behandling for sykdom, skade eller lyte. Normaltariffens takster dekker i prinsippet aldri legens honorar for attestutstedelse.

Pris for de mest brukte attestene pr jan. 2020 (pris i parantes er hos spesialist i allmennmedisin):  

Enkle attester ved enkel pasientkontakt (telefon, brev, oppmøte i luka):

 

Attester på fastsatt skjema:

- Førerkort:                                                                   

 

- Søknad om TT-kort:

 

- Norsk-amerikansk studentutveksling:

 

- Militære helbredsattester:

 

- Helbredserklæring:

 

- Øvrige attester og legeerklæringer:

 

Erklæring på ikke-fastsatt skjema:

Bestemmes av den enkelte lege ut fra medgått tid. Legen vil ta utgangspunkt i salærtaksten som pr. 1.1.20 er 1060,- pr time.