Bestill time med SMS

Send til 2097:

DYRØY fødselsdato, ditt navn, grad av hast

(Unngå sensitiv informasjon)

Se eksempel

DYRØY 030562 Kari Normann Trenger time for konsultasjon

Normalt to meldinger - bekreftelse og timeavtale.

NB: Tjenesten kan ikke benyttes om man har reservert seg mot kortnummer
Viktig informasjon om Koronaviruset

Legetime - hvor lenge varer den og hvor mange problemstillinger kan jeg ta opp?

Hvor lenge varer en legetime?

Det kan variere hvor lang tid som er satt av til legetimen din - spør legen eller hjelpepersonellet når du settes på time. 

Som oftest er det satt av 20 minutter mellom hver time. Disse 20 minuttene er dog ikke ren samtale- og undersøkelsestid.

Først forbereder som oftest legen seg ved å lese litt i journalen din om det aktuelle temaet som du har bestilt time for - forutsatt at du har sagt ifra om det ved timebestillingen. 

Så henter legen deg og du skal legge frem problemstillingen din. Dersom du har flere ting du ønsker å ta opp med legen, vil du sammen med legen komme frem til hva det er tid til i dag, og hva som evt. må forskyves til en annen time.  

Legen må også holde av 3-5 minutter på slutten av konsultasjonen for å rekke å skrive et fornuftig journalnotat før neste pasient hentes inn, og kanskje skal det skrives resepter, sykemelding, rekvisisjon eller henvisning. Det har de siste årene blitt svært strenge lovkrav til journalføringen. I tillegg er et godt journalnotat til god hjelp dersom det trengs å fortsette på problemstillingen en annen gang, eller hvis en annen lege involveres senere i forløpet.

Dersom det skal skrives en henvisning, er mottakeren avhengig av en god henvisning for å kunne vurdere hastegrad. Ved utilstrekkelige henvisninger risikerer du som pasient at ventetiden blir galt fastsatt (du må vente unødig lenge på time), eller at sykehuset må innhente supplerende opplysninger (som også tar tid og forsinker pasientforløpet ditt). 

 

Av en planlagt konsultasjon på 20 minutter gjenstår altså i beste fall i underkant av 15 min til ren pasienttid - alt etter hvor mobil du er, hvor omfattende problemstillingen din er og hvor mange problemstillinger du legger frem for legen.

 

Alle kan dessverre ikke både få lang tid inne hos legen og samtidig kort ventetid på time.

Erfaringsvis rommer en legetime på 20 minutter stort sett bare 1 medisinsk problemstilling. Dersom du skal få tid til å ta opp flere medisinske problemstillinger, må det settes av mer tid til hver enkelt legetime. Det vil medføre at legen får færre timer hver dag, og dermed også lengre ventetid - og det er ikke ønskelig, hverken for lege, hjelpepersonell eller deg som pasient.