Bestill time med SMS

Send til 2097:

DYRØY fødselsdato, ditt navn, grad av hast

(Unngå sensitiv informasjon)

Se eksempel

DYRØY 030562 Kari Normann Trenger time for konsultasjon

Normalt to meldinger - bekreftelse og timeavtale.

NB: Tjenesten kan ikke benyttes om man har reservert seg mot kortnummer
Viktig informasjon om Koronaviruset

Korona - risikogrupper

Er koronaviruset farligere for noen grupper?

De fleste som blir smittet vil trolig få milde luftveissymptomer som vil gå over av seg selv. Dette gjelder også personer i risikogrupper. Noen vil få alvorligere sykdom med blant annet lungebetennelse og pustebesvær.

Alder ser ut til å være den tydeligste risikofaktoren for alvorlig forløp av covid-19. Risikoen øker med økende alder, spesielt hos personer over 65 år.

Det som sannsynligvis er årsaken til økt risiko er alder, grunnsykdom eller en kombinasjon av disse. Hos yngre personer med velregulerte grunnsykdommer antas det at risikoen er begrenset.

Andre grunnsykdommer som gir nedsatt lungefunksjon, og personer som har svekket immunforsvar på grunn av sykdom eller medikamenter, kan ha økt risiko for alvorlig forløp av covid-19.

Grupper med økt risiko for alvorlig forløp av covid-19:

 • Alder over 65 år
 • Hjerte- og karsykdom (inkludert høyt blodtrykk)
 • Diabetes

Grupper som kan ha økt risiko for alvorlig forløp av covid-19*:

 • Sykelig overvekt**
 • Betydelig nedsatt lungefunksjon
 • Nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller lungefunksjon
 • Medfødt immunsvikt i ustabil fase som medfører risiko for alvorlige luftveisinfeksjoner
 • Blodsykdommer som omfatter celler eller organer som er viktige for immunforsvaret
 • Benmargstransplantasjon eller organtransplantasjon
  Immundempende behandling som cellegift, strålebehandling samt immundempende behandling ved autoimmune sykdommer
 • HIV-infeksjon med lavt CD4-tall
 • Betydelig nedsatt nyrefunksjon
 • Betydelig nedsatt leverfunksjon

Fra andre infeksjonssykdommer er det kjent at faren for å utvikle alvorlig forløp øker ved grunnsykdommer som medfører alvorlig nedsatt hjerte-/lungefunksjon eller immunsvikt. Det kan ikke utelukkes at dette også gjelder for covid-19.

** KMI≥40 eller KMI≥35 i kombinasjon med vektrelaterte sykdommer.

Folkehelseinstituttet oppdaterer informasjon om risikogrupper etter hvert som det kommer mer kunnskap: Råd og informasjon til risikogrupper og deres pårørende.

Bør personer i risikogrupper endre sin behandling?

Det anbefales ikke å endre pågående behandling med legemidler uten i samråd med egen lege. Det er viktig at grunnsykdommen er godt regulert og behandlet. Oppretthold gode vaner med bevegelse i hverdagen, normal døgnrytme, faste måltider og forskjell på hverdag og helg.

Har du astma eller kols og behandles med inhalasjonssteroider, bør du fortsette med oppsatt behandling. Ved økte luftveissymptomer bør du kontakte lege.

Den europeiske foreningen for hjertesykdommer har stadfestet at det ikke er grunnlag for å endre behandling med?blodtrykksmedikamenter på bakgrunn av koronavirusutbruddet.

Det er ikke grunnlag for å fraråde oppstart eller stoppe pågående immunsupprimerende behandling. Dersom personer som bruker immunsupprimerende behandling blir syke, kan de ta kontakt med egen lege for råd i forhold til medisinering, prøvetagning og undersøkelse.

Barn og ungdom i risikogrupper

Barn og ungdom ser ut til å få mild sykdom. Dette gjelder også barn med kroniske sykdommer, og så langt er det ingenting som tyder på at disse barna har høyere risiko for alvorlig forløp av covid-19 sammenlignet med friske barn. Ut fra et føre-var-prinsipp, er det allikevel enkelte grupper som kan være mer sårbare og hvor det kan vurderes tilrettelagt undervisning ved gjenåpning av skoler/barnehager. For mer informasjon om disse gruppene og om covid-19 hos barn og ungdom, se:

Hvordan kan du som er i risikogruppene og dine nærmeste redusere risiko for smitte?

 • Hold deg hjemme så mye som mulig.
 • Hold avstand til andre, både på jobb, ute og andre steder du oppholder deg. Begrens antall personer du har nær kontakt med og får besøk av. Det er fint å holde seg i form ved å gå tur, men velg steder der det ikke er trengsel.
 • Unngå samvær med personer med symptomer på luftveissykdom.
 • Unngå offentlig transport hvis mulig.
 • Pass på å vaske hendene ofte og grundig med såpe og lunkent vann.
 • Hånddesinfeksjon er et godt alternativ dersom håndvask ikke er mulig.
 • Unngå håndhilsning, samt kyssing og klemming, med personer som ikke tilhører egen husstand eller er fast partner.
 • Vask ofte hjemme og særlig flater du ofte tar på.
 • Hvis personer i husholdningen ikke føler seg friske (spesielt hvis du mistenker koronavirussykdom), begrens samværet og kontakt lege dersom du har medisinsk behov. Om mulig, anbefales det å oppholde seg og sove på separate rom, og ha eget bad/toalett. Hvis dette ikke er mulig, er det viktig å holde avstand og ha separat håndkle på bad/toalett og egne baderomsartikler.
 • Unngå å passe yngre barn, da disse ofte har ingen eller milde symptomer på covid-19 og kan smitte deg som er i risikogruppe.

Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse (aldringoghelse.no) har laget informasjon til både helsetjenesten, de eldre selv og deres pårørende om eldre og personer med demens i forbindelse med koronaviruset.

Hvilke tiltak kan du som er i risikogruppen gjøre?

 • Sørg for at du har nødvendige medisiner tilgjengelig. Fortsett med fast medisinering, og gjør kun endringer i samråd med egen lege.
 • Dersom du skal til avtalte helsekontroller og undersøkelser, bør avtalene opprettholdes med mindre du får annen beskjed fra behandlende instans. Ved tvil kan du ta kontakt med din behandler.
 • Lag avtaler om hvem som kan hjelpe deg med nødvendige innkjøp. Et godt råd kan være at du får varene kun levert til døren.
 • Undersøk om din kommune har avtale med frivillige organisasjoner som kan hjelpe deg ved behov.
 • Arbeidstakere i risikogrupper bør i samråd med arbeidsgiver vurdere behov for tilrettelagt arbeid vurdert ut fra individuell risiko. Sykemelding er ikke anbefalt med mindre tilrettelegging ikke er mulig.

Råd til personer med hjemmetjenester og deres pårørende

De som får helse- og omsorgstjenester i hjemmet og deres pårørende/omsorgsgivere skal følge de vanlige rådene til befolkningen og eventuelt rådene til risikogruppene.

Dere kan leve som normalt i hjemmet, og du kan gi den omsorgen du pleier. Det er ikke nødvendig med beskyttelsesutstyr for familie og pårørende i hjemmet. Vask hendene ofte og grundig med såpe og lunkent vann. Hold hjemmet rent på vanlig måte. Gå spesielt over overflater som ofte berøres.

Personer som har symptomer på luftveissykdom bør ikke komme på besøk. Dere bør også unngå å være sammen med barn, siden barn kan smitte deg som er i risikogruppen selv om de ikke virker syke.

Ansatte fra helse- og omsorgstjenester i kommunen trenger ikke beskyttelsesutstyr hvis det ikke er mistanke om smitte, men de skal følge strenge regler om håndhygiene.

Hvis du får luftveissymtomer og dere tar kontakt med fastlegen, vil legen og eventuelt hjemmetjenesten i samråd med dere planlegge videre oppfølging.

Mer fra Folkehelseinstituttet: Helse- og omsorgstjenester i hjemmet og smittevern mot covid-19

Har du spørsmål om korona og trenger noen å snakke med?

Flere brukerorganisasjoner utvider nå bemanningen til å besvare spørsmål fra befolkningen og personer i risikogrupper:

 • Frivillighetens koronalinje: 23 12 00 80 (09:00-15:00 alle dager).
  På frivillighetens koronalinje kan du stille generelle spørsmål om korona og myndighetenes tiltak for å begrense smitte. Telefonene er betjent av trente frivillige fra Nasjonalforeningen for folkehelsen, Norske Kvinners Sanitetsforening og Landsforeningen for hjerte- og lungesyke.
 • Lurer du på noe om diabetes og korona? Ring på telefon 815 21 948.
 • Snakk med Kreftforeningen om kreft og korona på telefon 21 49 49 21 eller chat.
 • Har du lungesykdom og spørsmål om korona? Få råd hos LHL (Landsforeningen for hjerte- og lungesyke).
 • Dersom du har generelle spørsmål kan du også ringe informasjonstelefonen til Helsedirektoratet på telefonnummer 815 55 015.

Kan jeg fritt besøke familie og venner på helse- og omsorgsinstitusjoner?

Nei, nå er det ikke lov å besøke sykehus, sykehjem eller andre helseinstitusjoner. Det er innført adgangskontroll og alminnelig besøksstans. Dette er for å ivareta smittevern for pasienter.

Personer som har risiko for å være smittet skal avvises fra alle landets helseinstitusjoner.