Bestill time med SMS

Send til 2097:

DYRØY fødselsdato, ditt navn, grad av hast

(Unngå sensitiv informasjon)

Se eksempel

DYRØY 030562 Kari Normann Trenger time for konsultasjon

Normalt to meldinger - bekreftelse og timeavtale.

NB: Tjenesten kan ikke benyttes om man har reservert seg mot kortnummer
Viktig informasjon om Koronaviruset

Dyrøy og Sørreisa legekontor

Vi ønsker å gjøre kontakten med oss så enkel som mulig. Derfor er det tilrettelagt for å ta kontakt med oss også utenom telefon.

Vi kan kontaktes via:

1) denne hjemmesiden 

2) Helsenorge. Dette er en gratis tjeneste fra Direktoratet for e-helse hvor du kan bestille resepter og legetimer samt ha elektronisk konsultasjon med din fastlege. Se egen fane for mer info.

Den digitale dialogtjenesten med fastlege på Helsenorge er dessverre ikke tilgjengelig for pasienter som har vikar som fungerende fastlege. Denne pasientgruppen kan dog velge å kontakte oss digitalt, inkl. bestille e-konsultasjon med fastlege(vikar) via Helserespons. 

3) Helserespons. Enten kan du bruke Helserespons-appen, sende SMS til nr 2097 eller trykke på linkene på denne hjemmesiden (se egen fane "Slik bestiller du").

4) Ring oss. Se nummer nederst på denne siden. 

 

Aktuelt


Covid 19- testing

14. mai 2021

I Dyrøy og Sørreisa kommune kan du bestille time for koronatesting digitalt. Vi oppfordrer alle til å bruke den digitale timebestillingen for koronatest, enten det er til deg selv, dine barn eller andre.

Når du bestiller time digitalt, trenger du ikke ringe vår testtelefon

For innbyggere som bor og oppholder seg i Dyrøy kommune, følg denne lenken: 

Digital bestilling av time til Covid - test i Dyrøy kommune 

På teststasjon velges Astafjordlegen- teststasjon Salangen.

Får du det ikke til kan du ringe 771 74000 tilvalg 1( Salangen)

 • Testing utføres man- fre (utenom helligdager)etter kl 11.15
 • Sted: Helsesenterveien 2 på Sjøvegan ( dør ved siden av hovedinngang helsesesenter, merket "smittemottak Covid -19". Vent utenfor døren og du blir kontaktet

For innbyggere som bor og oppholder seg i Sørreisa Kommune, følg denne lenken:  

Digital bestilling av time til Covid - test i Sørreisa kommune

 • Testing utføres mandag- fredag fra kl 12.30.

 • Testing foregår fra den gamle Frivillighetssentralen, Adresse: Sykehjemsveien 17, Sørreisa

 • Det må gjøres avtale med legetjenesten i forkant, enten ved å registrere seg for testing digitalt eller via avtale med legekontoret. 

 • For å bli testet samme dag må det gjøres henvendelse til legekontoret eller bestilles digitalt før kl 11.30.

 • Dersom du ikke får bestilt time digitalt kan du ringe 77875100

Dersom du tror du kan være smittet bør du altså testes, og det er viktig at du tar kontakt for testing enten digitalt eller via telefon.

Hvem testes? 

Helsemyndighetene anbefaler testing for:

 • Alle med nyoppstått lufveisinfeksjon eller andre symptomer på Covid- 19
 • Alle som kan ha blitt smittet med Covid- 19, enten som nærkontakt eller etter reise i land med høy forekomst de siste 10 dagene
 • Pasienter med luftveissymptomer som trenger legetilsyn skal fortsatt kontakte fastlege eller legevakt på vanlig måte. De som er hos lege på time vil bli testet der.   
 • Øvrige personer, som ønsker test men som ikke har symptomer og ikke mistenker at de er smittet, kan også testes hvis det er kapasitet til det. Testen vil da vanligvis ikke dekkes av det offentlige. Dette kan for eksempel gjelde helseattester.

Se for øvrig lenke under for mer inngående informasjon:

https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/testing-og-oppfolging-av-smittede/testkriterier/

 

 

 

Informasjon vedrørende utvidet drift ved kontoret

25. april 2020

Legekontoret vil gradvis åpne for å ta imot flere timebestillinger. Vi må samtidig sikre oppfølging av de smittevernstiltak som er gjeldende i samfunnet, noe som innebærer at tilbudet fremover fortsatt vil være noe redusert. 

Legekontoret vil gjøre en vurdering av alle henvendelsene, i samråd med pasienten og de opplysninger som tilkjennegis i dialogen, for å avklare om pasienten trenger å komme inn på vanlig legetime, eller om henvendelsen kan løses gjennom e-konsultasjon, video-konsultasjon eller via telefon.

Tilbudet på legekontoret vil fortsatt være noe begrenset i forhold til mulighet for vanlige oppmøte-timer. Dette som følge av  gjeldende smittevernråd.

Vi ber derfor om forståelse for at ikke alle henvendelser vil bli vurdert til å settes opp til vanlig legetime, da disse timene må prioriteres til pasienter med størst behov for oppmøte-timer.

Alle henvendelser til legekontoret skal fortsatt kun skje gjennom telefon eller meldinger.

I tillegg understrekes det at alle pasienter med luftveissymptomer, mistanke om smitte o.l. fortsatt ikke skal møte ved legekontoret, uten at dette er avtalt med tjenesten.

Når henvendelser er vurdert nødvendig for oppmøtekonsultasjon:

For å opprettholde gjeldende smittevernråd, to meters avstand og maks 15 minutter, vil legen ringe pasienten i forkant av konsultasjonen for å innhente relevante opplysninger. Dette vil skje fortrinnsvis samme dag.

De pasienter som kan komme i egen bil bes vente i bilen, inntil legekontoret ringer for å få pasienten inn.

De pasienter som ikke har mulighet til å vente i egen bil skal, ved kontakt med legekontoret, avklare at de kan vente på legekontorets venterom.

Pga. plassmangel, og gjeldende smittevernråd er det viktig å understreke at venterommet kun skal benyttes for de pasientene som ikke har andre alternativ. Det er plass til maksimalt fem pasienter samtidig for at smitteverntiltak med to meters avstand skal overholdes.

               

Laboratorie og skadestue

Det vil bli innført timebok for laboratoriet og skadestue. Dette betyr at det må gjøres en henvendelse til kontoret i forkant når det skal tas blodprøver, sårskift ol.

Bestilling av time til skadestue eller til laboratoriet kan gjøres via telefon eller sms via Helse Norge eller vår hjemmeside.

Også her oppfordres det til at pasienter som har mulighet til det, venter i bilen, og blir ringt inn. Dette for å sikre at smitteverntiltak med to meters avstand kan overholdes.

Avbestilling av legetimer og mulighet for kontakt med fastlegen

31. mars 2020

I henhold til gjeldende smittevernråd avbestiller legetjenesten alle forhåndsbestilte legetimer fremover.

Du som får avbestilt din legetime bes likevel kontakte oss dersom du har behov for legetime. Enten kan du bestille en telefon- eller videotime, eller så kan du opprette en e-konsultasjon med fastlegen din via Helsenorge eller her via vår hjemmeside. Disse legetime koster det samme som en vanlig legetime. Du får tilsendt SMS med betalingsinfo etter slik legetime.  

Bestilling av e-konsultasjon via Helsenorge er dessverre bare mulig for de pasientene som har sin fastlege på plass. Det er ikke mulig å bestille e-konsultasjon via Helsenorge når fastlegen har vikar for seg. Da må e-konsultasjon bestilles direkte her fra hjemmesiden. 

Informasjon vedrørende kontoret

31. mars 2020

Kontakt legen hvis du har behov for undersøkelse

Dyrøy og Sørreisa legekontor ønsker å minne våre innbyggere på at ingen trenger være redd for å oppsøke legetjenesten når de har behov for det. 

Det har tidligere vært fokus på at legetimer som kan vente bør avbestilles for å redusere smittefare, og for å ivareta helsetjenestens kapasitet til å ta seg av koronasituasjonen. Dette gjelder fortsatt, men det er likevel viktig at innbyggere som trenger å komme til lege eller legevakt for undersøkelse fortsetter å ta kontakt for å få den hjelpen de trenger.  

Vi tar oss av smittevern
Hvis du trenger å komme til undersøkelse hos fastlege eller på legevakt, så er det vårt ansvar å gi deg forsvarlig helsehjelp. Vi ivaretar smittevernhensyn slik at du ikke skal være redd for å bli smittet eller for å smitte andre.

Ikke nøl med å ta kontakt
Særlig viktig er det at de som føler seg alvorlig syk ikke nøler med å ta kontakt. Vi er her for dere og ønsker at dere tar kontakt slik at vi kan hjelpe dere på en god måte. Ingen er tjent med at det oppstår forsinkelser fordi befolkningen er usikre på om legetjenesten er tilgjengelig.

Noen kan få et godt tilbud gjennom e-konsultasjon og videokonsultasjoner, men alle fastlegekontorene og legevakta er åpen og tar selvsagt imot de som trenger å komme til undersøkelser.

 

Ved mistanke om koronasmitte

Vi minner samtidig om at hvis du får alvorlige symptomer på koronaviruset skal du ikke møte opp for testing før du har avtalt det på telefon. Ring fastlegen din, eller legevakt på telefonnummer 116 117, utenfor legekontorets åpningstid.

Det er kun ved livstruende sykdom eller skade at 113-nummeret skal ringes

Koronavirus - stor pågang hos våre legetjenester – vurder din legetime

13. mars 2020

Legetjenesten og legevakta opplever stor pågang fra befolkningen med spørsmål rundt koronaviruset.

For å redusere smittefare for våre pasienter, og for å ivareta kapasitet, ber vi alle brukere av fastlegetjenesten og legevakta om å kritisk vurdere eget behov for legetime.

 • Timer som kan vente, bør avbestilles.
 • Hvis det likevel er behov, ønsker vi at mest mulig håndteres på telefon-, video- og e-konsultasjon (se info annet sted på denne siden)

 

Husk at alle med symptomer på luftveisinfeksjon skal ta kontakt på telefon først for en vurdering av hva som er mest hensiktsmessig håndtering videre.

 

Hvis du mener du trenger legetime med fysisk oppmøte eller du av fastlege/sykehuslege/jordmor/legevaktslege har fått beskjed om å ta noen prøver, må du først ringe oss for en vurdering av hva som er mest hensiktsmessig håndtering videre.

 

Hvis du ønsker konsultere din fastlege for noe som ikke kan vente til vi gjenopptar normal drift og konsultasjonen ikke krever fysisk oppmøte, kan du bestille telefon- eller videokonsultasjon, eller kontakte din fastlege via e-konsultasjon på helsenorge. Disse tjenestene koster det samme som en vanlig legetime, men er gratis dersom du har frikort eller konsultasjonen omhandler koronaviruset (allmennfarlig smittsom sykdom). 

 

Vi minner også om helsedirektoratets informasjonstelefon: 81 55 50 15 (døgnåpen)

 

For oppdatert informasjon kan du også besøke disse nettsidene (trykk for å komme videre til ønsket nettside): 

 

Vedrørende ubesatt legehjemmel ved Dyrøy og Sørreisa legetjeneste

10. mars 2020

Kommunen har tilsatt lege i denne stilllinge, med opprinnelig planlagt oppstart 1. april.  Dette ble bekjentgjort gjennom Helfo, til pasienter på denne legens liste, 1.mars 2020.

På grunn av uforutsette hendelser kunne dessverre ikke legen tiltre stilllingen som avtalt.

Dette ble ikke tjenesten gjort kjent med før etter at beskjed fra Helfo var gått ut til pasientene på legens liste.

På grunn av dette ble det derfor sendt ut nytt brev fra Helfo dagen etter, med informasjon om at stilllingen var vakant.

Vi beklager det inntrufne - og den uheldige situasjonen dette har medført.

Tjenesten har inne vikar, Ingrid Hell Mott, som ivaretar listen inntil videre.

Reiseråd knyttet til coronavirus

28. februar 2020

Her finner du FHI sine reiseråd 

Informasjon om Coronavirussmitte

28. februar 2020

Coronaviruset – råd ved mistanke om sykdom, og hvordan unngå smitte

Det er påvist smitte av coronaviruset i Norge. Helsemyndighetenes råd viser hva du må være obs på hvis du lurer på om du kan være smittet.

Om coronavirus

Viruset forårsaker et pågående utbrudd av lungebetennelse. Utbruddet startet i hovedsak i storbyen Wuhan i Hubei-provinsen i Kina, men har spredt seg til flere steder, også i Europa. I mange tilfeller har det kun gitt mild sykdom, men det rapporteres også om tilfeller av alvorlig sykdom og dødsfall.

Jeg er syk, men har jeg corona-viruset?

Symptomene på sykdommen er som ved andre luftveisinfeksjoner, som hoste, feber, sår hals, brystsmerter og pustevansker. Men symptomene alene gir ingen mistanke. Du må OGSÅ ha vært i minst en av disse situasjonene, før du trenger kontakte lege med mistanke om viruset:

 • Har vært i et område med vedvarende spredning av coronaviruset de siste 14 dagene.
 • Har hatt nærkontakt med en person som er bekreftet syk med det nye coronaviruset i løpet av de siste 14 dagene.

Hva gjør jeg hvis jeg har mistanke om smitte av viruset?

Ikke dra rett til legen uten avtale. Du må kontakte lege på telefon for råd og avtale om undersøkelse.

 • Ring fastlegen din eller
 • legevakt på telefon: 116117

Om du har spørsmål om coronaviruset kan du ringe helsedirektoratets informasjonstelefon på: 81 55 50 15. Telefonen er åpen hverdager mellom 08:00 og 15:30.

Hva kan man gjøre selv?

Det anbefales å ha fokus på hygiene. Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet har følgende generelle råd:

 • Papirlommetørkle foran munnen og nese beskytter andre når du hoster og nyser. Kast lommetørkleet etter bruk. Vask så hendene.
 • Bruk albuekroken når du må hoste eller nyse og ikke har papirlommetørkle tilgjengelig.
 • Vask hendene ofte og grundig, spesielt når du har vært ute blant folk.
 • Hånddesinfeksjon med alkoholholdige midler er et godt alternativ når håndvask ikke er mulig, for eksempel på reise.

Hold deg oppdatert på informasjon om viruset

Folkehelseinstituttet nettside er den beste kilden for oppdatert informasjon om coronaviruset. De har overordnet fagansvar for smittevern. 

Fylkesmannen og fylkeslegen følger også situasjonen. På nettsiden deres finner du informasjon og kontaktopplysninger. 

Det har blitt opprettet en informasjonstelefon, nummeret finner du ved å følge denne linken:

Helsedirektoratet åpner informasjonstelefon for spørsmål om korona

Interkommunal diabetessykepleier

26. mars 2019

Interkommunale diabetessykepleier tar imot pasienter ved kontoret vårt i Sørreisa. Det gjelder for pasienter som bor i Sørreisa kommune. 1/4-20 sa Dyrøy kommune opp sin avtale med Senja kommune, som bl.a inkluderte tilgang til diabetessykepleier. Dyrøy kommunes innbyggere har derfor ikke tilgang til diabetessykepleier. 
 
Dersom du ønsker henvisning til diabetssykepleier, bes du kontakte fastlegen din og be om en henvisning.
 
Diabetessykepleier vil samarbeide med fastlegen din og gi deg individuelt tilpasset veiledning og oppfølging.

Informasjon vedr. fastleger ved kontoret

26. mars 2019

Dyrøy kommune og Sørreisa kommune har samarbeidsavtale når det gjelder drift av felles legekontor, Dyrøy og Sørreisa legekontor. Sørreisa kommune er vertskommune.

5 av våre 7 leger jobber på begge kontorene (se fanen "ansatte" på denne siden for å finne ut hvilke leger som har pasienttimer både i Sørreisa og i Brøstadbotn).   

Våre fastleger finner du under "Bytte fastlege" på www.helsenorge.no. Der finner du våre leger enten ved å søke på "Dyrøy og Sørreisa legekontor", eller ved å søke opp Dyrøy eller Sørreisa kommune.  Da vil du få opp våre fastleger med  oversikt over hvor mange ledige plasser de har på sine pasientlister og hvor mange som evt. står på deres ventelister.

Dersom du ønsker å bytte til en av våre fastleger, logger du inn på "Min helse" på www.helsenorge.no.

Les flere artikler