Bestill time med SMS

Send til 2097:

DYRØY fødselsdato, ditt navn, grad av hast

(Unngå sensitiv informasjon)

Se eksempel

DYRØY 030562 Kari Normann Trenger time for konsultasjon

Normalt to meldinger - bekreftelse og timeavtale.

NB: Tjenesten kan ikke benyttes om man har reservert seg mot kortnummer

Dyrøy og Sørreisa legekontor

Vi ønsker å gjøre kontakten med oss så enkel som mulig. Derfor er det tilrettelagt for bestilling av time og resepter:

1. via disse hjemmesidene

2.  via helsenorge.no 

Gratis tjeneste fra Direktoratet for e-helse hvor du kan bestille resepter, bestille legetimer og ha elektronisk kommunikasjon med din fastlege. Se egen fane for mer info.

Denne tjenesten er dessverre ikke tilgjengelig for deg når din fastlege er i permisjon. Helsenorge og vår journalleverandør Infodoc jobber med å få dette på plass, og det antydes at det kan være klart fra sommeren 2019.

3. via SMS til nr 2097 (se egen fane "bestillinger")

 

Aktuelt


Reduksjon av fastlegeliste

14. juni 2019

Det har kommet nye krav om spesialisering av leger i allmennmedisin. Alle leger som jobber som fastleger må starte sin spesialisering senest innen et år etter at de har startet i jobben. Et spesialiseringsløp går over minimum 5 år. Dette innebærer blant annet utvidet og mer stukturert veiledning av annen lege. Lege som skal være veileder må ha godkjenning som spesialist i allmennmedisin. For at kontoret skal kunne imøtekomme disse krav, har vi sett oss nødt til å redusere Elisabeths Dalgårds pasientliste. Det betyr at noen pasienter vil bli flyttet over til annen lege. Dette gjøres av Helfo ved et tilfeldig utvalg. De dette gjelder vil få beskjed fra Helfo når dette er gjort. 

Interkommunal diabetessykepleier

26. mars 2019

Interkommunale diabetessykepleier tar imot pasienter ved kontoret vårt i Sørreisa. Det gjelder for pasienter som har sin fastlege ved Dyrøy og Sørreisa legekontor. 
 
Dersom du ønsker henvisning til diabetssykepleier, bes du bestille deg time hos fastlegen din og be om en henvisning.
 
Diabetessykepleier vil samarbeide med fastlegen din og gi deg individuelt tilpasset veiledning og oppfølging.

Viktig informasjon

26. mars 2019

Informasjon fra Dyrøy og Sørreisa legekontor

Fra 19/10-15 trådte følgende endringer i kraft:

 • Kontoret i Dyrøy vil være stengt tirsdager og torsdager. Pasienter som vanligvis benytter seg av kontoret i Dyrøy vil bli tatt imot ved kontoret i Sørreisa disse dagene.
 • Åpningstider telefon: 08.30-11.30 og 12.30-14.00. Torsdag fra kl 10.00.Gjelder for begge kontor, med unntak av kontoret i Dyrøy på tirsdag og torsdag.
 • Åpningstider laboratoriet og skadestue: 08.30-11.30 og 12.30-14.30. Torsdag fra kl 10.00.Gjelder for begge kontor, med unntak av kontoret i Dyrøy på tirsdag og torsdag.
 • Åpningstider resepsjon: 08.30 -11.30 og 12.30-15.00. Torsdag fra kl 10.00. Gjelder for begge kontor, med unntak av kontoret i Dyrøy på tirsdag og torsdag.
 • Skadestua vil få egen timebok, og det bør bestilles time for fjerning av sting, sårskifte, fjerning av gips, injeksjoner, spirometri m.m.
 • SMS skal ikke benyttes ved behov for time samme dag / øyeblikkelig hjelp timer. Da må telefon benyttes.
 • SMS kan benyttes som tidligere for vanlig timebestilling og for reseptbestillinger, og vil bli besvart i løpet av 3 virkedager. 
 • Det er installert kølapp-system på venterommet ved kontoret i Sørreisa.

Informasjon vedr. fastleger ved kontoret

26. mars 2019

Dyrøy kommune og Sørreisa kommune har samarbeidsavtale når det gjelder drift av felles legekontor, Dyrøy og Sørreisa legekontor. Sørreisa kommune er vertskommune.

 

5 av våre 7 leger jobber på begge kontorene (se fanen "ansatte" på denne siden for å finne ut hvilke leger som har pasienttimer både i Sørreisa og i Brøstadbotn).  

 

Våre fastleger finner du under "Bytte fastlege" på www.helsenorge.no. Der finner du våre leger enten ved å søke på "Dyrøy og Sørreisa legekontor", eller ved å søke opp Dyrøy eller Sørreisa kommune.  Da vil du få opp våre fastleger med  oversikt over hvor mange ledige plasser de har på sine pasientlister og hvor mange som evt. står på deres ventelister.

 

Dersom du ønsker å bytte til en av våre fastleger, logger du inn på "Min helse" på www.helsenorge.no.

Kontordager i Dyrøy

26. mars 2019

Kontoret i Dyrøy er bemannet 3 dager i uka. Leger som jobber der:

 • Mandag: Aleksandra Narkowicz og turnuslege / LIS 1 lege Tom-Erik Aarøen
 • Onsdag: Aleksandra Narkowicz og Elisabeth Dalgård
 • Fredag:  Mari Jakobsen og Mia- Kristin Rostad