På grunn av ferieavvikling og redusert bemanning ved kontoret i Sørreisa vil telefonen være åpen kun fra kl 08.30 til kl 11.30, i perioden 17.juni til 18. august. På torsdager fra kl 10 til kl 11.30. I Dyrøy vil det ikke være endring i åpningstid på telefonen.

Dersom det oppstår situasjoner som haster, ring

778 61660 eller 113.

Minner også om at vi kan nås via sms. Informasjon om dette finnes her på hjemmesiden.