Det har kommet nye krav om spesialisering av leger i allmennmedisin. Alle leger som jobber som fastleger må starte sin spesialisering senest innen et år etter at de har startet i jobben. Et spesialiseringsløp går over minimum 5 år. Dette innebærer blant annet utvidet og mer stukturert veiledning av annen lege. Lege som skal være veileder må ha godkjenning som spesialist i allmennmedisin. For at kontoret skal kunne imøtekomme disse krav, har vi sett oss nødt til å redusere Elisabeths Dalgårds pasientliste. Det betyr at noen pasienter vil bli flyttet over til annen lege. Dette gjøres av Helfo ved et tilfeldig utvalg. De dette gjelder vil få beskjed fra Helfo når dette er gjort.