Legetjenesten har i en periode hatt redusert bemanning av leger. Dette har medført lengre ventetid på timer hos alle våre leger. Vi har nå fått tilsatt vikarer i alle stillingene. 

  • Natasja Tholstrup Bomholdt skal være vikar for Ghita Holten- Lund fram til Ghita er tilbake fra svangerskapspermisjon. Begynte hos oss 19.02.18
  • Aleksandra Narkowicz skal  være vikar for Elisabeth Wiik i perioden 15.03.18 til 31.03.19.
  • Jørn Bendiksen skal være vikar for Helen Latifi i perioden 03.04.18 til 31.03.19.
  • Ny turnuslege, David Hygen, skal være hos oss 01.03.18 til 31.08.18