Kontoret har for tiden redusert bemanning av leger. Dette vil vedvare fram til mars måned. De pasienter hvis fastlege ikke er til stede vil få tilbud om time hos annen lege. Det betyr at ventetiden på legetime vil øke hos de leger som er på kontoret.