Bestill time med SMS

Send til 2097:

DYRØY fødselsdato, ditt navn, grad av hast

(Unngå sensitiv informasjon)

Se eksempel

DYRØY 030562 Kari Normann Trenger time for konsultasjon

Kr. 6,- per mottatt melding.

Normalt to meldinger - bekreftelse og timeavtale.

NB: Tjenesten kan ikke benyttes om man har reservert seg mot kortnummer

Ingen lege på kontoret i Dyrøy

17. august 2018

Mandag 20.08.18 vil det ikke være lege på kontoret i Dyrøy.

Kontoret vil være bemannet med hjelpepersonell.

Ingen lege på kontoret i Dyrøy

14. august 2018

På grunn av fortsatt ferieavvikling ved kontoret og samtidig skifte av turnuslege vil det ikke være lege på kontoret i Dyrøy mandag 3. september og mandag 10. september. Kontoret vil være åpent og bemannet med hjelpepersonell.

Ferieavvikling

22. juni 2018

I perioden 25. juni til 17. august avvikles ferie ved kontoret. Bemanningen vil være sterkt redusert i denne perioden. Det betyr at det vil bli noe lengre ventetid for å få time hos sin fastlege. Øyeblikkelig og halvøyeblikkelig hjelp vil bli prioritert.

I perioden 2. juli til 20. juli vil kontoret i Dyrøy være stengt. Alle henvendelser må i denne perioden gå til Sørreisa. Pasienter som ringer kontoret i Dyrøy vil automatisk  bli sendt videre til kontoret i Sørreisa.

God sommer :)

Legebemanning

27. februar 2018

Legetjenesten har i en periode hatt redusert bemanning av leger. Dette har medført lengre ventetid på timer hos alle våre leger. Vi har nå fått tilsatt vikarer i alle stillingene. 

Økt bemanning av hjelpepersonell

26. januar 2018

Kontoret har fått økt bemanning på hjelpepersonell fra i år. Dette håper vi vil redusere ventetiden for å komme fram til oss på telefonen, samt ventetiden for å komme inn på laboratoriet og på skadestua.

Kontordager i Dyrøy

15. september 2016

Kontoret i Dyrøy er bemannet 3 dager i uka. Leger som jobber der:

Informasjon vedr. fastleger ved kontoret

1. april 2016

Dyrøy kommune og Sørreisa kommune har samarbeidsavtale når det gjelder drift av felles legekontor, Dyrøy og Sørreisa legekontor. Sørreisa kommune er vertskommune.

 

5 av våre 7 leger jobber på begge kontorene (se fanen "ansatte" på denne siden for å finne ut hvilke leger som har pasienttimer både i Sørreisa og i Brøstadbotn).  

 

Våre fastleger finner du under "Bytte fastlege" på www.helsenorge.no. Der finner du våre leger enten ved å søke på "Dyrøy og Sørreisa legekontor", eller ved å søke opp Dyrøy eller Sørreisa kommune.  Da vil du få opp våre fastleger med  oversikt over hvor mange ledige plasser de har på sine pasientlister og hvor mange som evt. står på deres ventelister.

 

Dersom du ønsker å bytte til en av våre fastleger, logger du inn på "Min helse" på www.helsenorge.no.

Interkommunal diabetssykepleier

6. januar 2016

Fra 1.1.16 tar vår interkommunale diabetessykepleier imot pasienter ved kontoret vårt i Sørreisa. Det gjelder for pasienter som har sin fastlege ved Dyrøy og Sørreisa legekontor. Pasienter vil som tidligere bli innkalt til time.  
 
Dersom du ønsker henvisning til diabetssykepleier, bes du bestille deg time hos fastlegen din og be om en henvisning.
 
Diabetessykepleier vil samarbeide med fastlegen din og gi deg individuelt tilpasset veiledning og oppfølging.

Viktig informasjon

2. oktober 2015

Informasjon fra Dyrøy og Sørreisa legekontor

Fra 19/10-15 vil følgende endringer tre i kraft: