Bestill time med SMS

Send til 2097:
DYRØY fødselsdato, ditt navn, grad av hast (Unngå sensitiv informasjon)

Kr. 6,- per mottatt melding. Normalt to meldinger - bekreftelse og timeavtale.

Se eksempel

DYRØY 030562 Kari Normann Trenger time for konsultasjon


NB: Tjenesten kan ikke benyttes om man har reservert seg mot kortnummer

Dyrøy og Sørreisa legekontor

Vi ønsker å gjøre kontakten med oss så enkel som mulig. Derfor er det tilrettelagt for bestilling av time og resepter via disse sidene og som SMS. Du vil i tillegg finne en del informasjon om legesenteret her. Ellers er du velkommen til å ta kontakt på telefon dersom du ønsker.

 

Aktuelt


Kontordager i Dyrøy

15. september 2016

Kontoret i Dyrøy er bemannet 3 dager i uka.

Leger som jobber der:

Mandag: Elisabeth Wiik

              Turnuslege

Onsdag: Elisabeth Wiik

              Elisabeth Dalgård

Fredag:  Mari Jakobsen

              Michael Sakuringwa

Ny lege og fastlegelister

26. august 2016

Kontoret har fått tilført en ny legehjemmel. Denne er nå besatt. Fra 1. september trer Ghita Marit Holten-Lund inn i denne stillingen. I forbindelse med dette vil en del av våre pasienter bli overført til ny fastlege.

Utvelgelsen og overføringen skjer automatisk og utføres av Helfo etter et tilfeldig utplukk.

Dette styres ikke fra vårt kontor.

De det gjelder vil få brev fra Helfo en av de nærmeste dagene.

Kontoret har over lang tid hatt lang ventetid på time. Ved å redusere legenes pasientlister håper vi på å få ned ventelistene slik at dere kan komme raskere  inn på time.

Vi beklager dette overfor de som nå blir flyttet over på ny liste.

Det er selvsagt mulig å bytte tilbake til "gammel" fastlege når denne får ledige plasser på sin liste.

For å se hvilke leger som jobber hos oss, og sjekke ledige plasser, gå inn på Helsenorge.no, videre meny og "bytte av fastlege"

Informasjon vedr. fastleger ved kontoret

1. april 2016

Dyrøy kommune og Sørreisa kommune har samarbeidsavtale når det gjelder drift av felles legekontor, Dyrøy og Sørreisa legekontor.

Sørreisa kommune er vertskommune. Flere av våre leger jobber på begge kontor. For valg av fastlege ved kontoret ligger to av legene under Dyrøy kommune og resten under Sørreisa kommune. Det betyr at dersom du skal velge deg lege ved vårt kontor må du lete både på Dyrøy kommune og på Sørreisa kommune på Helfo sine internettsider, under Min fastlege.

Interkommunal diabetssykepleier

6. januar 2016

Fra 1.1.16 vil diabetessykepleier ta i mot pasienter ved kontoret vårt i Sørreisa. Det gjelder for pasienter som har sin fastlege ved Dyrøy og Sørreisa legekontor.
Pasienter vil som tidligere bli innkalt til time, men i forbindelse med omleggingen kan det nok komme litt forsinkelser ifht innkallinger.
 
Dersom du ikke allerede har fått henvisning til diabetssykepleier, snakk med fastlegen din og be om en henvisning!
 
Diabetessykepleier vil samarbeide med fastlegen din og gi deg individuelt tilpasset veiledning og oppfølging.

Viktig informasjon

2. oktober 2015

 

Informasjon fra Dyrøy og Sørreisa legekontor

Fra 19/10 vil følgende endringer tre i kraft:

 • Kontoret i Dyrøy vil være stengt tirsdager og torsdager. Pasienter som vanligvis benytter seg av kontoret i Dyrøy vil bli tatt imot ved kontoret i Sørreisa disse dagene.
 • Åpningstider telefon: 08.30-11.30 og 12.30-14.00. Torsdag fra kl 10.00.Gjelder for begge kontor, med unntak av kontoret i Dyrøy på tirsdag og torsdag.
 • Åpningstider laboratoriet og skadestue: 08.30-1.30 og 12.30-14.30. Torsdag fra kl 10.00.Gjelder for begge kontor, med unntak av kontoret i Dyrøy på tirsdag og torsdag.
 • Åpningstider resepsjon: 08.30 -11.30 og 12.30-15.00. Torsdag fra kl 10.00. Gjelder for begge kontor, med unntak av kontoret i Dyrøy på tirsdag og torsdag.
 • Skadestua vil få egen timebok, og det må bestilles time for fjerning av sting, sårskifte, fjerning av gips, injeksjoner, spirometri m.m.
 • SMS skal ikke benyttes ved behov for time samme dag / øyeblikkelig hjelp timer. Da må telefon benyttes.
 • SMS kan benyttes som tidligere for vanlig timebestilling og for reseptbestillinger, og vil bli besvart i løpet av 3 virkedager.
 • Det vil bli installert kølapp-system på venterommet ved kontoret i Sørreisa.

Nytt legevaktnummer

27. august 2015

 

Nytt nasjonalt legevaktnummer 116117

Fra 1. september får Finnsnes Interkommunale legevakt og alle legevaktene i Norge nytt telefonnummer; 116117.

Når du ringer 116117 kommer du i kontakt med legevaktsentralen i området der du oppholder deg.

Fastlegen eller fastlegekontoret du hører til er din hovedkontakt inn i helsevesenet. Hvis det er mulig, bør du alltid ringe fastlegen først også ved behov for øyeblikkelig hjelp.

Når du trenger legehjelp: Hvem skal du ringe?

 • Fastlegen din i åpningstiden
 • Legevakt 116117 når fastlegen ikke er tilgjengelig og hjelpen ikke kan vente
 • 113 når det er akutt og står om liv

 

Konsultasjonstid

3. mars 2015

Det er satt av 20 minutter til hver legekonsultasjon.

Innenfor disse 20 minuttene skal legen også rekke å føre journal, bestillle prøver, lage regningskort osv.

Dersom du som pasient har flere tema som ønskes tatt opp, må disse legges fram for legen når du kommer inn på time. Dere vil så sammen bli enige om hva som bør tas på denne konsultasjonen og hva som evtl må bestilles ny time for.

Oversikt over leger som jobber ved kontoret

6. juni 2012

 

Elisabeth Dalgård:

Permisjon fram til 30.06.17

Vikar: Bjørn Ringstad og Per Stakkevold

 

Michael Sakuringwa:

Jobber fredager i Dyrøy, resten i Sørreisa.

 

Stine-Marie Henriksen-Schmid:

Jobber alle dager i Sørreisa.

Permisjon hver mandag

 

Greta Brancaleoni:

Er i permisjon

Vikar:

Elisabeth Wiik

 

Helen Latifi:

Jobber alle dager i Sørreisa, permisjon hver fredag fra 01.12.16

 

Ghita Marit Holten-Lund:

Tilsyn sykehjem i Dyrøy hver onsdag. Jobber i Sørreisa de andre dagene 

 

Mari Jakobsen:

Jobber hver fredag i Dyrøy, resten i Sørreisa

 

Stian Lauknes

Turnuslege hos oss 01.09.16 til 28.02.17

 

 

Behov for akutt legehjelp

17. januar 2012

Ved akutt sykdom eller skade:
Ring oss på ø-hjelpstelefonen:

Sørreisa 778 61660.

Dyrøy 959 89250.

 

Ved livstruende sykdom eller skade: ring 113.