Bestill time med SMS

Send til 2097:

DYRØY fødselsdato, ditt navn, grad av hast

(Unngå sensitiv informasjon)

Se eksempel

DYRØY 030562 Kari Normann Trenger time for konsultasjon

Kr. 6,- per mottatt melding.

Normalt to meldinger - bekreftelse og timeavtale.

NB: Tjenesten kan ikke benyttes om man har reservert seg mot kortnummer

Dyrøy og Sørreisa legekontor

Vi ønsker å gjøre kontakten med oss så enkel som mulig. Derfor er det tilrettelagt for bestilling av time og resepter via disse sidene og som SMS. Du vil i tillegg finne en del informasjon om legesenteret her. Ellers er du velkommen til å ta kontakt på telefon dersom du ønsker.

 

Aktuelt


Legebemanning

27. februar 2018

Legetjenesten har i en periode hatt redusert bemanning av leger. Dette har medført lengre ventetid på timer hos alle våre leger. Vi har nå fått tilsatt vikarer i alle stillingene. 

 • Natasja Tholstrup Bomholdt skal være vikar for Ghita Holten- Lund fram til Ghita er tilbake fra svangerskapspermisjon. Begynte hos oss 19.02.
 • Aleksandra Narkowicz skal  være vikar for Elisabeth Wiik i perioden 15.03.18 til 31.03.19.
 • Jørn Bendiksen skal være vikar for Helen Latifi i perioden 03.04.18 til 31.03.19.
 • Camilla Hansen Helander, som avslutter sin turnustjeneste hos oss 28. 02., skal være vikar for Helen Latifi i perioden 01.03.18 til 23.03.18 
 • Ny turnuslege, David Hygen, starter 01.03.18

Økt bemanning av hjelpepersonell

26. januar 2018

Kontoret har fått økt bemanning på hjelpepersonell fra i år. Dette håper vi vil redusere ventetiden for å komme fram til oss på telefonen, samt ventetiden for å komme inn på laboratoriet og på skadestua.

Redusert lege-bemanning

26. januar 2018

Kontoret har for tiden redusert bemanning av leger. Dette vil vedvare fram til mars måned. De pasienter hvis fastlege ikke er til stede vil få tilbud om time hos annen lege. Det betyr at ventetiden på legetime vil øke hos de leger som er på kontoret.

 

Kontordager i Dyrøy

15. september 2016

Kontoret i Dyrøy er bemannet 3 dager i uka. Leger som jobber der:

 • Mandag: Elisabeth Wiik og turnuslege
 • Onsdag: Elisabeth Wiik og Elisabeth Dalgård
 • Fredag:  Mari Jakobsen og Michael Sakuringwa

Informasjon vedr. fastleger ved kontoret

1. april 2016

Dyrøy kommune og Sørreisa kommune har samarbeidsavtale når det gjelder drift av felles legekontor, Dyrøy og Sørreisa legekontor. Sørreisa kommune er vertskommune.

 

5 av våre 7 leger jobber på begge kontorene (se fanen "ansatte" på denne siden for å finne ut hvilke leger som har pasienttimer både i Sørreisa og i Brøstadbotn).  

 

Våre fastleger finner du under "Bytte fastlege" på www.helsenorge.no. Der finner du våre leger enten ved å søke på "Dyrøy og Sørreisa legekontor", eller ved å søke opp Dyrøy eller Sørreisa kommune.  Da vil du få opp våre fastleger med  oversikt over hvor mange ledige plasser de har på sine pasientlister og hvor mange som evt. står på deres ventelister.

 

Dersom du ønsker å bytte til en av våre fastleger, logger du inn på "Min helse" på www.helsenorge.no.

Interkommunal diabetssykepleier

6. januar 2016

Fra 1.1.16 tar vår interkommunale diabetessykepleier imot pasienter ved kontoret vårt i Sørreisa. Det gjelder for pasienter som har sin fastlege ved Dyrøy og Sørreisa legekontor. Pasienter vil som tidligere bli innkalt til time.  
 
Dersom du ønsker henvisning til diabetssykepleier, bes du bestille deg time hos fastlegen din og be om en henvisning.
 
Diabetessykepleier vil samarbeide med fastlegen din og gi deg individuelt tilpasset veiledning og oppfølging.

Viktig informasjon

2. oktober 2015

Informasjon fra Dyrøy og Sørreisa legekontor

Fra 19/10-15 vil følgende endringer tre i kraft:

 • Kontoret i Dyrøy vil være stengt tirsdager og torsdager. Pasienter som vanligvis benytter seg av kontoret i Dyrøy vil bli tatt imot ved kontoret i Sørreisa disse dagene.
 • Åpningstider telefon: 08.30-11.30 og 12.30-14.00. Torsdag fra kl 10.00.Gjelder for begge kontor, med unntak av kontoret i Dyrøy på tirsdag og torsdag.
 • Åpningstider laboratoriet og skadestue: 08.30-1.30 og 12.30-14.30. Torsdag fra kl 10.00.Gjelder for begge kontor, med unntak av kontoret i Dyrøy på tirsdag og torsdag.
 • Åpningstider resepsjon: 08.30 -11.30 og 12.30-15.00. Torsdag fra kl 10.00. Gjelder for begge kontor, med unntak av kontoret i Dyrøy på tirsdag og torsdag.
 • Skadestua vil få egen timebok, og det må bestilles time for fjerning av sting, sårskifte, fjerning av gips, injeksjoner, spirometri m.m.
 • SMS skal ikke benyttes ved behov for time samme dag / øyeblikkelig hjelp timer. Da må telefon benyttes.
 • SMS kan benyttes som tidligere for vanlig timebestilling og for reseptbestillinger, og vil bli besvart i løpet av 3 virkedager.
 • Det vil bli installert kølapp-system på venterommet ved kontoret i Sørreisa.